Polityka prywatności


Postanowienia ogólne
Administratorem danych osobowych Klientów jest Language Empire Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwane dalej Language Empire, adres: 04-081 Warszawa, ul. Czapelska 36/31, REGON: 381698360, NIP: 1132986731, KRS: 0000755884. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newslettera, które należą do Language Empire Sp. z o.o. oraz nie nabywać usług oferowanych przez Language Empire Sp. z o.o. Language Empire zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału: Zmiany Polityki Prywatności. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób, które posiadają aktywne Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe
Language Empire przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonania umów obejmujących usługi Language Empire oraz w celach marketingu bezpośredniego usług Language Empire oraz produktów, a także usług partnerów handlowych Language Empire, o ile Klient wyrazi zgodę na marketing tego rodzaju. Language Empire wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu oraz świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności/usługi, której te dane dotyczyły. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Language Empire jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

  • umożliwienia Klientom korzystania z niezbędnych funkcji strony internetowej,
  • realizacji zamówień na usługi Language Empire,
  • odpowiedzi na informacje przesłane Language Empire z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newslettera (kursów),
  • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Language Empire oraz produktów i usług partnerów handlowych Language Empire, pod warunkiem, że Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
Poprzez podanie swoich danych osobowych w wyniku wypełnienia i wysłania przez Klienta formularza kontaktowego w celu: założenia Konta, zakupu usług Language Empire, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w wyniku korzystania z formularza kontaktowego oraz poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Language Empire.
Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza kontaktowego oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług Language Empire oraz produktów i usług partnerów handlowych Language Empire.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Language Empire. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
Language Empire będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Language Empire, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń Language Empire.
Jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu usług Language Empire, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.lang-empire.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: 1) z użyciem plików Cookie dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.lang-empire.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies), 2) z użyciem logów serwera dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.lang-empire.pl nastąpiło przez odnośnik (link)adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.lang-empire.pl.
W przypadku uzyskania przez Language Empire wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej lang-empire.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Language Empire może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny lang-empire.pl i jej poddomen
Przeglądanie zawartości witryny internetowej lang-empire.pl niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego
Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie http://www.lang-empire.pl/kontakt.php wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletter
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Language Empire i dostępnych na www.lang-empire.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu kontaktowym swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail i telefonu. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Language Empire zwracać się do czytelnika po imieniu. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług
Zamawianie usług w oferowanych przez Language Empire za pośrednictwem www.lang-empire.pl możliwe jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Language Empire(nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego usług Language Empire oraz partnerów handlowych Language Empire
Language Empire zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług Language Empire. Stwierdzenie "niezapowiedziane wiadomości" określa wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.lang-empire.pl, czasopism, usług i produktów/usług (np.zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np.życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez Klientów i partnerów Language Empire i www.lang-empire.pl. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.lang-empire.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do Language Empire przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Language Empire nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Language Empire dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Language Empire nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Language Empire.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim
Language Empire nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientóww innym podmiotom. Podczas wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http://www.lang-empire.pl/. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Language Empire nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Language Empire serwisu i newsletterów.