Executive Coaching - Coaching językowy dla kadry zarządzającej


Coaching językowy to najbardziej efektywna metoda nauki języka obcego, ponieważ różni się diametralnie od tradycyjnych metod nauczania i jest najbardziej odpowiednia dla osób, które chcą maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na naukę oraz poznać język obcy szybko i skutecznie.

Coaching językowy to najnowsza metoda nauczania języków obcych, która opiera się na łączeniu nauczania języka obcego z zasadami, metodami i modelami wykorzystywanymi w coachingu “tradycyjnym”. Cele stawiane na początku procesu coachingu językowego są osiągane szybciej, ponieważ metody wykorzystywane przez coacha językowego zwiększają tempo nauczania co powoduje, że efekty nauki są szybciej widoczne.

Dla kogo?

Z coachingu językowego najczęściej korzystają ww. grupy zawodowe, ponieważ ich tryb pracy, napięte terminy oraz wysokie oczekiwania skłaniają ich do wyboru najskuteczniejszych rozwiązań. Prezesi, dyrektorzy czy managerowie zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym oczekują najwyższych standardów. Doskonale znają swoje potrzeby i wiedzą jakie rezultaty chcą osiągnąć, dlatego coaching językowy jest dla nich najlepszą metodą podwyższania kompetencji językowych.

Największą różnicą, która istnieje pomiędzy coachingiem językowym, a nauczaniem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, jest podejście coacha do coachee jako uczestnika procesu nauki.


Zasady naszego coachingu językowego:
Coach traktuje coachee jak partnera, a nie jak ucznia.
Coach rozumie, że coachee sam najlepiej wie, jaki cel chce osiągnąć.
Coach zawsze pamięta, że coachee nie jest uczniem, któremu trzeba mówić czego potrzebuje.
Coachee bierze aktywny udział w procesie coachingu.
Coachee sam decyduje o celach językowych.
Coachee wie w jakim kierunku zmierza, czyli jaki zakres umiejętności czy słownictwa chciałby opanować.
Coachee sam wyznacza horyzont czasowy w jakim mają być zrealizowane cele, które wyznaczył.

Justyna Ilona Siporska

Trzymanie się powyższych zasad zapewnia wysoką skuteczność procesu coachingu językowego.


A teraz porównajmy jak bardzo coaching językowy różni się od "tradycyjnego" nauczania.


Coaching językowy na pewno nie jest dla wszystkich, jeśli jednak uważasz, że zasady, na których się opiera, mogą być skuteczne w Twoim przypadku to skontaktuj się z nami. Porozmawiamy o Twoich potrzebach i doradzimy Ci najlepszą metodę nauki.